Sol 8

240 tekstów – auto­rem jest Sol 8. 

Miniaturka

Człowiek umiera po kawałku
jak rośli­na na je­sień
by w zgliszczach
nędzy zmienić się.
To co było piękne
zacho­wało się
w niepamięci
zam­glo­nych oczu.

Odtwórz

Dzięku­je za to 
że by­liście :))
Pozdrawiam. 

wiersz
zebrał 26 fiszek • 1 lipca 2013, 00:01

Kto jest go­towy na śmierć?
Ty czy rodzi­na?

Znajdź ra­dość włas­ne­go życia
i nie jest to egoizm lecz sens życia.

Młodzi ludzie uwiel­biają spo­pielać swo­je dusze
bo tak łat­wo cier­pieć i odejść w za­pom­nienie . 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 czerwca 2013, 09:35

Po­god­na Myśl.

Liczy się ser­ce, a nie kto ma rację patrz-sercem.

Odtwórz

''Gdy w ser­cu sa­mozapłon
to mu miło do­pat­rzyć się
i do­liczyć ser­deczne
is-kiery w oczach''

Dzięku­je Bog­da­nie :)) 

myśl
zebrała 17 fiszek • 29 czerwca 2013, 01:40

Baj­ki - Mi­toman­ki 3

Poszedł so­bie raz koziołek
mądra głowa do Pacanowa
by ro­zum stu­nin­go­wać
a co nie wol­no mu :))

Mo­rał Baj­ki

Nie uda­waj mo­tyla
kiedyś larwą, bo 
ko­kon nie wytrzyma.

Z cyk­lu było so­bie życie ...cdn. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 28 czerwca 2013, 00:00

Baj­ki - Mi­toman­ki 2

Mi­sia a Mi­sia be ...
po­gada­my ssę
aż ko­pary nam opadną
a co wol­no nam ...
nasze obtańcowywanie.

Mo­rał Bajki

Zos­taw nie swo­je zabawki
i nie wty­kaj nos w gorący sos
a pa­luchy między drzwi
bo sam zostaniesz
do końca swych dni.

Z cyk­lu było so­bie życie ... cdn. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 czerwca 2013, 07:15

Rzad­ko kiedy spo­tyka­my na drodze życia ludzi
którzy w pełni zasługują na swoją reputację. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 26 czerwca 2013, 00:00

Baj­ki - Mi­toman­ki

Choć opo­wiem ci bajkę
baj­ka będzie krótka
psyt i spa­liło się ba­janie ...

Mo­rał Bajki

Do znudze­nia opo­wiadają
swo­je ba­janie, aż w końcu sa­mi
zaczy­nają w to wie­rzyć ...

Z cyk­lu było so­bie życie ...cdn. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 czerwca 2013, 00:03

Niena­wiść rzad­ko kiedy jest łaskawa
kiedy mówi się wprost-to ma wiel­kie oczy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 24 czerwca 2013, 09:06

Znak Zapytania

Łow­cy dusz mar­twi już
w sen­nych koszmarach
ja­wiący się - kpiąc z nas.
Nie znaj­dziesz do­mu tu
by wyk­rwa­wić cały świat
od­bierając ciepło swe ...
Prze­licz to co masz
bo za je­den cios da­ny
zapłaco­ne będzie dziesięć.
Czy Bóg cię wes­prze?
Dając swą dłoń?
nie wiem? czy masz
jeszcze serce?
Chy­ba nie, bo na dnie
scho­wane w egoizmie
pocho­wane ...

Odtwórz  

wiersz
zebrał 19 fiszek • 21 czerwca 2013, 11:37

Po­god­na Myśl

Daj ko­biecie te­lefon, a zakręci się jak ki­lo gwoździ.

De­dyko­wane ... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 20 czerwca 2013, 00:00

Sol 8

ines-awa Odtwórz Są ta­kie prag­nienia, które pot­ra­fią nas ocalić... Odtwórz Rzad­ko, kiedy spo­tyka­my na drodze życia ludzi którzy w pełni zasługują na swoją reputację. Odtwórz Szu­kając przy­jaciół... nie twórz wrogów ~Witka Odtwórz Ta­jem­ni­ce po­wodują, że człowiek umiera po kawałku... Odtwórz Pot­worów kreuje­my sa­mi przyz­wa­lając stop­niowo na ich kłamstwa...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sol 8

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

4 kwietnia 2016, 22:36Sol 8 sko­men­to­wał tek­st człowiek wie więcej o [...]